Nazwa przedmiotu: Infosystemy elektroniczne
Typ przedmiotu: specjalnościowy (podstawowa i uzupełniająca)
Katedra/sekcja: Katedra Metrologii i Optoelektroniki
wykład
Liczba godzin: 2
Prowadzący: dr inż. Michał Kowalewski
Prowadzony na:
Stopień: 2 (mgr) - KSE - sem. 1
laboratorium
Liczba godzin: 2
Prowadzący: dr inż. Michał Kowalewski
Prowadzony na:
Stopień: 2 (mgr) - KSE - sem. 1