Nazwa przedmiotu: Interfejsy Systemów Elektronicznych
Typ przedmiotu: subkierunkowy
Katedra/sekcja: Katedra Metrologii i Optoelektroniki
wykład
Liczba godzin: 1
Prowadzący: dr hab. inż. Grzegorz Lentka
Prowadzony na:
Stopień: 1 (inż.) - Elektronika - sem. 6
laboratorium
Liczba godzin: 1
Prowadzący: dr hab. inż. Grzegorz Lentka
Prowadzony na:
Stopień: 1 (inż.) - Elektronika - sem. 6