Nazwa przedmiotu: Inżynieria materiałowa i konstrukcja urządzeń
Typ przedmiotu: podstawowy
Katedra/sekcja: Katedra Metrologii i Optoelektroniki
wykład
Liczba godzin: 2
Prowadzący: dr inż. Marcin Gnyba
Prowadzony na:
Stopień: 1 (inż.) - Automatyka i Robotyka - sem. 2
Stopień: 1 (inż.) - Elektronika i Telekomunikacja - sem. 2
laboratorium
Liczba godzin: 1
Prowadzący: dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, prof. nadzw. PG, dr inż. Marcin Gnyba, dr inż. Marcin Strąkowski, dr hab. inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska, prof. nadzw. PG, dr inż. Adam Mazikowski
Prowadzony na:
Stopień: 1 (inż.) - Automatyka i Robotyka - sem. 2
Stopień: 1 (inż.) - Elektronika i Telekomunikacja - sem. 2
projekt
Liczba godzin: 1
Prowadzący: dr inż Barbara Stawarz-Graczyk, dr inż. Lech Zbigniew Hasse, dr inż. Jacek Cichosz
Prowadzony na:
Stopień: 1 (inż.) - Automatyka i Robotyka - sem. 3
Stopień: 1 (inż.) - Elektronika i Telekomunikacja - sem. 3

 

Materiały dla studentów