Nazwa przedmiotu: Kompatybilność elektromagnetyczna
Typ przedmiotu: kierunkowy
Katedra/sekcja: Katedra Metrologii i Optoelektroniki
wykład
Liczba godzin: 1
Prowadzący: dr inż. Stanisław Galla
Prowadzony na:
Stopień: 1 (inż.) - Elektronika - sem. 6
laboratorium
Liczba godzin: 1
Prowadzący: dr inż. Stanisław Galla
Prowadzony na:
Stopień: 1 (inż.) - Elektronika - sem. 6

Materiały dla studentów