Nazwa przedmiotu: Komputerowe projektowanie układów
Typ przedmiotu: kierunkowy
Katedra/sekcja: Katedra Metrologii i Optoelektroniki
wykład
Liczba godzin: 1
Prowadzący: doc. dr inż. Walerian Gruszczyński
Prowadzony na:
Stopień: 1 (inż.) - Elektronika - sem. 7
laboratorium
Liczba godzin: 1
Prowadzący: doc. dr inż. Walerian Gruszczyński
Prowadzony na:
Stopień: 1 (inż.) - Elektronika - sem. 7
Stopień: 2 (mgr) - Optoelektronika - sem. 1
wykład
laboratorium