Nazwa przedmiotu: Metody numeryczne w EiT
Typ przedmiotu: podstawowy
Katedra/sekcja: Katedra Metrologii i Optoelektroniki
laboratorium
Liczba godzin: 1
Prowadzący: dr inż. Barbara Stawarz-Graczyk
Prowadzony na:
Stopień: 2 (mgr) - EiT - sem. 1

 

Materiały dla studentów