Nazwa przedmiotu: Metody przetwarzania sygnałów optycznych i holografia
Typ przedmiotu: specjalnościowy (podstawowa)
Katedra/sekcja: Katedra Metrologii i Optoelektroniki
wykład
Liczba godzin: 2
Prowadzący: dr hab. inż. Jerzy Pluciński
Prowadzony na:
Stopień: 2 (mgr) - Optoelektronika - sem. 1
ćwiczenia
Liczba godzin: 1
Prowadzący: dr hab. inż. Jerzy Pluciński
Prowadzony na:
Stopień: 2 (mgr) - Optoelektronika - sem. 1
laboratorium
Liczba godzin: 1
Prowadzący: dr hab. inż. Jerzy Pluciński
Prowadzony na:
Stopień: 2 (mgr) - Optoelektronika - sem. 1
wykład
ćwiczenia
laboratorium