Nazwa przedmiotu: Metrologia
Typ przedmiotu: kierunkowy
Katedra/sekcja: Katedra Metrologii i Optoelektroniki
wykład
Liczba godzin: 1
Prowadzący: dr inż. Sylwia Babicz-Kiewlicz, dr inż. Stanisław Galla
Prowadzony na:
Stopień: 1 (inż.) - Elektronika i telekomunikacja - sem. 2
Stopień: 1 (inż.) - Inżynieria Biomedyczna - sem. 2
Prowadzący: dr hab. inż. Wojciech Toczek, prof. nadzw. PG
Prowadzony na:
Stopień: 1 (inż.) - Automatyka i Robotyka - sem. 2
laboratorium
Liczba godzin: 2
Prowadzący: dr inż. Bogdan Bartosiński, dr inż. Sylwia Babicz-Kiewlicz, dr inż. Stanisław Galla
Prowadzony na:
Stopień: 1 (inż.) - Automatyka i Robotyka - sem. 3
Stopień: 1 (inż.) - Elektronika i Telekomunikacja - sem. 3

 

Materiały dla studentów - laboratorium                          Materiały dla studentów - wykład IBM i AiR