Nazwa przedmiotu: Optoelektronika
Typ przedmiotu: podstawowy
Katedra/sekcja: Katedra Metrologii i Optoelektroniki
Wykład
Liczba godzin: 2
Prowadzący: dr inż. Marcin Strąkowski
Prowadzony na:
Stopień: 1 (inż.) - Elektronika i Telekomunikacja - sem. 4
Laboratorium
Liczba godzin: 1
Prowadzący: dr inż. Marcin Gnyba, dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, prof. nadzw. PG, dr inż. Adam Mazikowski, dr hab. inż. Jerzy Pluciński, prof. nadzw. PG, dr inż. Marcin Strąkowski
Prowadzony na:
Stopień: 1 (inż.) - Elektronika i telekomunikacja - sem. 4

 

Materiały dla studentów