Nazwa przedmiotu: Organizacja i oprogramowanie systemów elektronicznych
Typ przedmiotu: specjalnościowy (podstawowa)
Katedra/sekcja: Katedra Metrologii i Optoelektroniki
wykład
Liczba godzin: 2
Prowadzący: dr inż. Michał Kowalewski, dr hab. inż. Grzegorz Lentka
Prowadzony na:
Stopień: 1 (inż.) - Elektronika - sem. 7
laboratorium
Liczba godzin: 1
Prowadzący: dr inż. Michał Kowalewski, dr hab. inż. Grzegorz Lentka
Prowadzony na:
Stopień: 1 (inż.) - Elektronika - sem. 7

 

Materiały dla studentów