PCB jest Kołem Naukowym przy Katedrze Metrologii i Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki na Politechnice Gdańskiej. Spotykamy się w co drugi poniedziałek w godzinach 16:30 – 18 w sali 443. W ramach spotkań konsultujemy realizację bieżących projektów.

 

Kontakt:

  • Opiekun Koła – dr inż. Barbara Stawarz-Graczyk, pok. 449EA – bstawarz@eti.pg.gda.pl
  • Prezes Koła – Jakub Gierowski

 

Realizowane projekty:

 

Działalność Koła Naukowego PCB jest wspierana przez firmy: