Propozycje tematów prac dyplomowych magisterskich

na rok akademicki 2021/22

specjalność Komputerowe Systemy Elektroniczne

specjalność Optoelektronika

Computer Electronics Systems

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich

na rok akademicki 2020/21

profil Komputerowe Systemy Elektroniczne i profil OPTOELEKTRONIKA

 

 

Pytania na egzamin I stopien EiT