Pracownicy naukowo - dydaktyczni

prof. dr hab. inż. Janusz Smulko
Profesor
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 445
(58) 348 60 95
dr hab. inż. Robert Bogdanowicz
Profesor uczelni
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 353
(58) 347 15 03
dr hab. inż. Zbigniew Czaja
Profesor uczelni
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 230
(58) 347 14 87
dr hab. inż. Marcin Gnyba
Profesor uczelni
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 346
(58) 347 24 82
dr hab. inż. Grzegorz Lentka
Profesor uczelni
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 234
(58) 347 21 97
dr hab. inż. Jerzy Pluciński
Profesor uczelni
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 355
(58) 347 26 42
dr hab. inż. Małgorzata Szczerska
Profesor uczelni
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 346
(58) 347 13 61
dr hab. inż. Wojciech Toczek
dr hab. inż. Paweł Wierzba
Profesor uczelni
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 344
(58) 347 20 17
dr inż. Sylwia Babicz-Kiewlicz
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 449
+48 58 347 18 86
dr inż. Anna Dettlaff
Adiunkt
Budynek C Wydziału Chemicznego, 11
+48 58 347 19 31
dr inż. Mateusz Ficek
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 346
(58) 347 24 82
dr inż. Stanisław Galla
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 446
(58) 347 17 37
dr inż. Katarzyna Karpienko
Adiunkt
dr inż. Michał Kowalewski
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 448
(58) 347 63 68
dr inż. Andrzej Kwiatkowski
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 448
(58) 348 63 68
dr inż. Daria Majchrowicz
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 344
+48 58 347 10 88 , +48 58 347 20 17
dr inż. Adam Mazikowski
Adiunkt
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 344
(58) 347 20 17
dr inż. Michał Sobaszek
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 353
58 347 1503
dr inż. Marcin Strąkowski
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 355A
(58) 347 2642
dr inż. Barbara Stawarz-Graczyk
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 449
(58) 347 18 86
dr inż. Arkadiusz Szewczyk
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 446
(58) 347 21 40
dr inż. Maciej Wróbel
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 346
3472482
mgr inż. Bartłomiej Dec
Asystent
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 232
(58) 347 15 37

Pracownicy administracyjni

dr inż. Agnieszka Tracz-Sagajdakow
Starszy specjalista
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 447
(58) 347 14 84

Pracownicy techniczni

mgr inż. Tomasz Chludziński
Asystent
mgr inż. Dariusz Palmowski
Asystent
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 444
(58) 347 17 37
inż. Marek Sienkiewicz
Specjalista
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 315
(58) 347 22 45