Firma Flextronics International Poland Sp. z o.o. CAMPUS TCZEW proponuje dla studentów kierunku Elektronika następujące programy płatnych praktyk:

  1. Utrzymanie ruchu, maszyn, obiektu
  2. Inżynieria produktu
  3. Inżynieria testu
  4. Normy jakościowe, zapewnienie jakości
  5. Inżynieria procesu / zmiany inżynieryjne (ECO) / zrządzanie systemowe komponentami
  6. Inżynieria napraw / Produkcja