Projekty naukowe realizowane w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki

 

Nazwa programu

Działanie/ rodzaj

Tytuł projektu i akronim

Kierownik Projektu

Instytucja finansująca

Projekt partnerski

Jednostka realizująca

HORYZONT 2020

MSCA-RISE-2014

Development of a non-invasive breath test for early diagnosis of tropical diseases (TROPSENSE)

Realizacja projektu
w latach: 2015-2019

prof. dr hab. inż. Janusz Smulko

UE

TAK

9 jednostek badawczych,
w tym KMOE

Projekt badawczy

OPUS 11

Nowe urządzenia fotoniczne i kwantowe wykorzystujące nieliniowe i koherencyjne zjawiska w centrach barwnych w diamencie

Realizacja projektu
w latach: 2016-2019

prof. Wojciech Gawlik

dr hab. inż. Robert Bogdanowicz prof. nadzw. PG

NCN

TAK

2 jednostki badawcze oraz firma w tym KMOE

Projekt badawczy

SONATA BIS 6

Dwuwymiarowe nanostruktury fosforenowe - synteza i badania funkcjonalnych opto-elektrochemicznych układów biosensorycznych

Realizacja projektu
w latach: 2016-2019

dr hab. inż. Robert Bogdanowicz prof. nadzw. PG

NCN

TAK

2 jednostki badawcze oraz firma w tym KMOE

Projekt badawczy

Science for Peace

Detection of liquid explosives in effluent - DIAEXP

Realizacja projektu
w latach: 2016-2019

 Prof. Marc Bockrath

kierownik projektu PG: dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, prof. nadzw. PG

NATO

TAK

7 jednostek badawczych, w tym KMOE

Projekt badawczo-rozwojowy

TECHMATSTRATEG

DIAMSEC - ultraczuła platforma sensoryczna do szybkiej detekcji zagrożeń epidemiologicznych i pandemicznych

Realizacja projektu
w latach: 2016-2019

dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, prof. nadzw. PG

NCBR

TAK

3 jednostki badawcze oraz firma, w tym KMOE

Projekt badawczo-rozwojowy

Pomorskie projekty badawczo-rozwojowe

Efektywne usuwanie mikrozanieczyszczeń ze ścieków przy użyciu elektrochemicznego utleniania na nanokrystalicznych anodach 

Realizacja projektu
w latach: 2017-2019

dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, prof. nadzw. PG

WFOŚiGW

NIE

KMOE

Projekt badawczy

MINIATURA I

Transparentne półprzewodniki diamentowe wytwarzane plazmochemicznie na bazie deuteru

Realizacja projektu
w latach: 2017

dr inż. Michał Sobaszek

NCN

NIE

KMOE

Projekt badawczy

ETIUDA 4

Zastosowania spektroskopii Ramana do detekcji wybranych substancji w tkankach

Realizacja projektu
w latach: 2016-2018

mgr inż. Maciej Wróbel

NCN

NIE

KMOE

Projekt badawczy

OPUS 8

Mechanizm procesów ładowania/wyładowania na granicy faz elektroda/elektrolit w superkondensatorach

Realizacja projektu
w latach: 2015-2018

kierownik projektu:
prof. François Béguin,

kierownik projektu PG: prof. dr hab. inż. Janusz Smulko

NCN

TAK

Politechnika Poznańska (LIDER), KMOE

Projekt badawczy

PRELUDIUM 8

Metoda Monte Carlo do numerycznego badania wielokrotnego rozpraszania światła spójnego i częściowo spójnego

Realizacja projektu
w latach: 2015-2017

mgr inż. Maciej Kraszewski

NCN

NIE

KMOE

Polsko-Czeski Program Wykonawczy

-----

Gas sensors for breath analysis

Realizacja projektu
w latach: 2016-2017

prof. dr hab. inż.
Janusz Smulko

MNiSzW

TAK

KMOE, Brno University of Technology

 

Projekty naukowe zakończone

Nazwa programu

Tytuł projektu i akronim

Kierownik Projektu

Instytucja finansująca

Projekt partnerski

Jednostka realizująca

Projekt badawczy

Analiza zależności pomiędzy widmem pomiarowego sygnału optycznego
a parametrami krwi

Realizacja projektu w latach: 2012-2016

dr inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska

NCN

NIE

KMOE

Projekt badawczy

Półprzewodnikowe strukturyzowane nanowarstwy diamentowe do systemów
opto-elektro-sensorycznych

Realizacja projektu w latach: 2012-2016

dr hab. inż. Robert Bogdanowicz

NCN

NIE

KMOE

Projekt badawczy

Detekcja gazów czujnikami rezystancyjnymi wykonanymi
w nanotechnologii

Realizacja projektu w latach: 2013-2015

dr hab. inż.
Janusz Smulko,
prof. nadzw. PG

NCN

TAK

KMOE, Uppsala University

Projekt badawczy promotorski

Detekcja gazów za pomocą zjawisk fluktuacyjnych w czujnikach rezystancyjnych

Realizacja projektu w latach: 2011-2013

dr hab. inż.
Janusz Smulko,
prof. nadzw. PG

NCN

NIE

KMOE

Projekt badawczy własny

Nowe metody domieszkowania nanokrystalicznego struktur diamentowych wykorzystywanych
w technice sensorowej

Realizacja projektu w latach: 2011-2013

dr inż. Piotr Wroczyński

NCN

NIE

KMOE

Projekt badawczy

Polaryzacyjna optyczna tomografia koherentna ze spektroskopową analizą właściwości materiałów i obiektów technicznych

Realizacja projektu w latach: 2012-2016

dr inż. Marcin Strąkowski

NCBiR

NIE

KMOE

Projekt badawczo-rozwojowy

Domieszkowane struktury nanodiamentowe do zastosowań
w sensoryce elektrochemicznej

Realizacja projektu w latach: 2011-2013

dr inż. Robert Bogdanowicz

NCBiR

NIE

KMOE

Projekt rozwojowy

Opracowanie rodziny telemetrycznych analizatorów impedancji nowej generacji do szybkiej spektroskopii impedancyjnej dla celów monitorowania i diagnostyki obiektów technicznych, zwłaszcza
w terenie

Realizacja projektu w latach: 2010-2013

dr inż. Jerzy Hoja

NCBiR

NIE

KMOE

Projekt rozwojowy

Przenośne urządzenie do wykrywania śladowych ilości substancji chemicznych
za pomocą zjawiska Ramana

Realizacja projektu w latach: 2009-2011

dr hab. inż. Janusz Smulko

NCBiR

 

TAK

KMOE,
CTM Gdynia

Projekt konkursowy

Optoelektroniczne warsztaty dla młodzieży Light for better life

Realizacja projektu w latach: 2014-2015

dr inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska

FNP

NIE

KMOE

Projekt naukowy

Optoelektroniczny system wspierania terapii behawioralnej dzieci
z autyzmem

Realizacja projektu w latach: 2013-2014

dr inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska

FNP

NIE

KMOE

Polsko-Czeski Program Wykonawczy

Fluctuation-enhanced gas sensing using quartz microbalance and resistance gas sensors

Realizacja projektu w latach: 2013-2014

dr hab. inż.
Janusz Smulko,
prof. nadzw. PG

MNiSzW

TAK

KMOE, Brno University of Technology

Polsko-Czeski Program Wykonawczy

Nondestructive testing of electronic material and devices using electro-ultrasonic and resonant ultrasonic spectroscopy

Realizacja projektu w latach: 2013-2014

dr inż. Arkadiusz Szewczyk

MNiSzW

TAK

KMOE, Brno University of Technology

Polsko-Czeski Program Wykonawczy

The electro-ultrasonic and narrowband resonant ultrasonic spectroscopy for testing of electronic materiale and devices

Realizacja projektu w latach: 2010-2011

dr inż. Lech Hasse

MNiSzW

TAK

KMOE, Brno University of Technology

Projekt badawczy własny

Rozwój optycznej niskokoherentnej tomografii polaryzacyjnej (PS-OCT) dla badań obiektów technicznych

Realizacja projektu w latach: 2009-2012

dr hab. inż. Jerzy Pluciński

MNiSzW

NIE

KMOE

Projekt badawczy własny

Badanie cienkich warstw ceramicznych wybranych kompozycji PLZT pod kątem zastosowań w szybkich elektrooptycznych układach próbkujących

Realizacja projektu w latach: 2009-2012

dr inż. Paweł Wierzba

MNiSzW

NIE

KMOE

Projekt badawczy własny

Diagnostyka ograniczników warystorowych z tlenku cynku metodami nieniszczącymi

Realizacja projektu w latach: 2010-2011

dr inż. Lech Hasse

MNiSzW

NIE

KMOE

Projekt badawczy własny

Zaawansowane metody diagnostyki i testery wbudowane układów elektronicznych oraz innych obiektów technicznych

Realizacja projektu w latach: 2008-2011

prof. dr inż. Romuald Zielonko

MNiSzW

NIE

KMOE

Projekt badawczy własny

Badanie jakości kondensatorów przeciwzakłóceniowych za pomocą zjawiska wyładowań niezupełnych

Realizacja projektu w latach: 2009-2010

dr hab. inż. Janusz Smulko

MNiSzW

NIE

KMOE

Projekt badawczy promotorski

Analiza stanu polaryzacji światła w układach optycznej tomografii koherentnej dla badań struktury materiałów optoelektronicznych i mikroelektronicznych

Realizacja projektu w latach: 2007-2009

dr hab. inż. Bogdan Kosmowski,
prof. nadzw. PG

MNiSzW

NIE

KMOE

Projekt badawczy promotorski

Optyczny system przestrzennego monitoringu procesu syntezy diamentu cienkowarstwowego dla zastosowań opto- i mikroelektronicznych

Realizacja projektu w latach: 2007-2009

dr hab. inż. Bogdan Kosmowski,
prof. nadzw. PG

MNiSzW

NIE

KMOE

Projekt badawczy promotorski

Analiza wpływu dyspersji elementów systemu koherentnej tomografii optycznej na proces przetwarzania danych pomiarowych

Realizacja projektu w latach: 2007-2009

dr hab. inż. Bogdan Kosmowski,
prof. nadzw. PG

MNiSzW

NIE

KMOE

Projekt rozwojowy

Opracowanie rodziny zaawansowanych urządzeń pomiarowych do spektroskopii impedancyjnej przeznaczonych do zastosowań w różnych dziedzinach nauki
i techniki

Realizacja projektu w latach: 2006-2009

dr inż. Jerzy Hoja

MNiSzW

NIE

KMOE

Projekt badawczy własny

Badania in-situ i kontrola próżniowych procesów PA CVD syntezy cienkich warstw diamentowych dla zastosowań optoelektronicznych i elektronicznych

Realizacja projektu w latach: 2006-2008

dr inż. Piotr Wroczyński

MNiSzW

NIE

KMOE

Projekt badawczy promotorski

Przyspieszone pomiary parametrów obiektów technicznych modelowanych obwodami elektrycznymi za pomocą sygnałów o projektowanych kształtach

Realizacja projektu w latach: 2006-2008

prof. dr inż. Romuald Zielonko

MNiSzW

NIE

KMOE

Projekt badawczy własny

Zaawansowane metody i systemy do testowania i diagnostyki elektronicznych układów analogowych i obiektów modelowanych obwodami elektrycznymi

Realizacja projektu w latach: 2006-2008

prof. dr inż. Romuald Zielonko

MNiSzW

NIE

KMOE

Projekt badawczy własny

Nieniszczące badania jakości warystorów metodami spektroskopii szumowej, emisji akustycznej i detekcji zjawisk nieliniowych

Realizacja projektu w latach: 2006-2008

prof. dr hab. inż. Ludwik Spiralski

MNiSzW

NIE

KMOE

Projekt badawczy promotorski

Niskokoherencyjne, interferometryczne metody pomiaru wybranych wielkości fizycznych

Realizacja projektu w latach: 2005-2008

dr hab. inż. Bogdan Kosmowski,
prof. nadzw. PG

MNiSzW

NIE

KMOE

Projekt badawczy
własny

Inteligentny asystent niewidomego

Realizacja projektu w latach: 2005-2007

dr inż. Ryszard Kowalik

MNiSzW

NIE

KMOE

Projekt badawczy własny

Technika wykrywania mieszanin gazów za pomocą zjawisk fluktuacyjnych
w czujnikach gazów

Realizacja projektu w latach: 2005-2006

dr inż. Janusz Smulko

MNiSzW

NIE

KMOE

Projekt badawczy własny

Ocena właściwości szumowych oraz jakości transoptorów

Realizacja projektu w latach: 2005-2006

dr hab. inż. Alicja Konczakowska,
 prof. nadzw. PG

MNiSzW

NIE

KMOE

Projekt badawczy
własny

Optyczne sensory wykorzystujące interferometry polaryzacyjne

Realizacja projektu w latach: 2004-2007

dr inż. Paweł Wierzba

MNiSzW

NIE

KMOE

Projekt badawczy
własny

Niskokoherentne metody diagnostyki struktur warstwowych

Realizacja projektu w latach: 2004-2007

dr inż. Jerzy Pluciński

MNiSzW

NIE

KMOE