Prezentujemy najciekawsze, zrealizowane przez studentów projekty magisterskie, inżynierskie i inne.

Układ sterujący pracą diod LED emitującymi różne długości fal światła widzialnego"

Autor projektu: Tomasz Kusy

W ramach pracy zaprojektowano a następnie wykonano i przetestowano
układ sterujący pracą kilku diod LED. Układ
włącza wybraną diodę i ustala jaki prąd powinien płynąć przez diodę,
zmieniając w ten sposób intensywność emitowanego
promieniowania. Praca jest wykorzystywana w badaniach naukowych nowych
konstrukcji czujników gazów prowadzonych w Katedrze.

Głowica do pomiaru szumów diod LED w szerokim zakresie prądów

Autor: Damian Sprawka,
Opiekun pracy: Barbara Stawarz-Graczyk

Ocenianie jakości elementów elektronicznych na podstawie ich szumów własnych
z zakresu małych częstotliwości pozwala na bezinwazyjne określenie standardu materiału, z którego jest wykonany oraz prawidłowości przebiegu procesu produkcyjnego. Najlepiej wykonane elementy charakteryzują się bardzo niskim poziomem szumów własnych a poprawne stosowanie ich w urządzeniach zapewni długą oraz niezawodną pracę tych przyrządów. Należy zaznaczyć, że ocenę jakości poszczególnych przyrządów na podstawie ich szumów własnych można zastosować do wszystkich elementów elektronicznych, niezależnie od tego, czy szum ten jest parametrem istotnym w aplikacji tego elementu. Jakość elementu elektronicznego rozumiana jest jako zdolność spełniania przez ten element określonych zgodnie
z wymogami użytkownika funkcji.

W ramach pracy magisterskiej zaprojektowane i wykonane zostało urządzenie
do pomiaru szumu generowanego przez diody LED
w zakresie częstotliwości
do 1 kHz, przy różnych wartościach prądu diody

Konstrukcja jest uniwersalna - pozwala na badanie zarówno diod standardowych jak również tych znajdujących się w transoptorach.

Analiza przebiegów czasowych szumów diod oraz gęstości widmowej mocy prądu szumów pozwala na określenie ich jakości oraz wykrycie egzemplarzy wadliwych, które nie powinny być stosowane w procesie produkcyjnym.

Dane z głowicy pomiarowej pobierane są za pomocą komputerowego programu do akwizycji danych, a następnie przetwarzane w środowisku LabView.