W czwartek, 27.05.2021 o godz. 12:15 w ramach seminarium katedralnego, mgr inż. Katarzyna Drozdowska wygłosi referat pt. "System detekcji gazu za pomocą czujników wykonanych z materiałów o strukturze dwuwymiarowej". Link do spotkania.

 

Dnia 27 października 2016 roku, dr hab. inż. Robert Bogdanowicz w ramach seminarium katedralnego wygłosił referat p.t.: "Połknąć elektronikę - z zewnątrz do wewnątrz".

Z przedstawioną prezentacją można zapoznać się pod linkiem.

 

Dnia 13 stycznia 2017 roku, dr inz. Sylwia Babicz, dr inż. Barbara Stawarz-Graczyk i dr inż. Paweł Wierzba wygłosili w ramach seminarium katedralnego referat p.t.: "Mikroskop interferencyjno-polaryzacyjny do badania komórek". Z przedstawioną prezentacja można zapoznać się pod linkiem.