Kierownik Katedry
prof. dr hab. inż. Janusz Smulko prof. zw. PG
budynek A pok. 445
tel. 48 58 348 6095
jsmulko@eti.pg.edu.pl

 

Sekretariat Katedry
kapsz@eti.pg.edu.pl
dr inż. Agnieszka Tracz-Sagajdakow
budynek A pok. 447
tel. 48 58 347 1484
     agnieszka.tracz-sagajdakow@eti.pg.edu.pl

 

Zastępca Kierownika Katedry
dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, prof. uczelni
budynek A pok. 353
tel. 48 58 347 1503
robbogda@pg.edu.pl

Aktualności

Wizyta Dziekana i przedstawicieli Katedr MiO i IMiA w firmie Flex

Podczas wizyty określono zakres współpracy między Wydziałem ETI a firmą Flex w postaci projektów grupowych zlecanych przez firmę Flex, szkoleń oraz promocji ETI wśród uczniów szkół średnich. W rozmowach uczestniczyli prof. J. Wtorek, dziekan ETI, prof. J. Smulko, kierownik KMiO, prof. G. Lentka, dr A. Szewczyk i prof. Ł. Kulas. Firma Flex uczestniczyła już w realizacji studiów podyplomowych, organizowanych przez dr A. Szewczyka.

Galeria zdjęć


 

Aby móc korzystać z funkcjonalności należy zainstalować wtyczkę Flash.