Zapraszamy na nową stronę studiów pod adresem

http://eti.pg.edu.pl/kmoe/dydaktyka-kmoe/studia-podyplomowe/

Inżynieria produkcji urządzeń elektronicznych

Studia podyplomowe

 

Studia podyplomowe "Inżynieria produkcji urządzeń elektronicznych" są pierwszymi w Polsce, które umożliwiają kompleksowe zapoznanie słuchaczy z procesem produkcji urządzeń elektronicznych w praktyce, zgodnie z najnowszymi technologiami stosowanymi na rynku.

 

Celem studiów jest przygotowanie do pracy na stanowisku inżyniera (technologa) procesu w firmach produkcyjnych z branży elektronicznej, które zajmują się montażem podzespołów elektronicznych (PCBA).  Zajęcia skierowane są do absolwentów studiów technicznych pierwszego i drugiego stopnia oraz do wszystkich osób z wykształceniem wyższym, które pracują lub chciałby pracować w sektorze produkcyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem szeroko rozumianej produkcji urządzeń elektronicznych i mechatronicznych. Adresatami studiów są zarówno obecni pracownicy branży, którzy chcieliby podnieść swoje kwalifikacje, jak i osoby, które zamierzają aplikować do pracy w działach inżynieryjnych firm produkujących elektronikę. Studia stanowią również doskonałe uzupełnienie wiedzy pracowników zapewniających jakość produktów elektronicznych. Potencjalnymi słuchaczami studiów są absolwenci pierwszego stopnia studiów na szeroko rozumianych kierunkach technicznych.

 

Program studiów powstał w oparciu o realne potrzeby, jakie przedsiębiorstwa z województwa pomorskiego zgłaszają w ramach Pomorskiego Klastra ICT "Interizon" oraz Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Ich uruchomienie jest odpowiedzią na potrzeby rekrutacyjne przedsiębiorstw produkcyjnych z branży elektronicznej w regionie i w całej Polsce. Program studiów został opracowany we współpracy z wiodącymi producentami elektroniki na Pomorzu: Assel, Flextronics International Poland, Jabil Circuit Poland, Radmor, LACROIX Electronics, Kitron oraz Northvolt, a także Fundacją Edukacyjne Centrum Doskonalenia działającą przy Klastrze "Interizon" na rzecz zapewnienia kapitału ludzkiego dla branży ICT.

   

 

 

Czas trwania:

Studia obejmują dwa semestry. Liczba godzin przypadających na każdego słuchacza – 182, z czego 40 godzin, to zajęcia ćwiczeniowe i laboratoryjne prowadzone w mniejszych grupach. Zajęcia odbywają się średnio dwa razy w miesiącu w sobotę i niedzielę.

 

Kadra Dydaktyczna:

Zajęcia prowadzą pracownicy Wydziały Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki oraz wielu ekspertów-praktyków (doświadczonych pracowników firm: Assel, Amtest, C. H. Erbslöh, Flex, Jabil, Radmor).

Opłaty:

Całkowity koszt studiów to 7500 zł (3750 zł za semestr; istnieje możliwość rozłożenia opłaty na 2 raty).