Nazwa przedmiotu: Systemy wizualizacji informacji
Typ przedmiotu: kierunkowy
Katedra/sekcja: Katedra Metrologii i Optoelektroniki
wykład
Liczba godzin: 2
Prowadzący: dr inż. Adam Mazikowski
Prowadzony na:
Stopień: 1 (inż.) - Elektronika - sem. 6
laboratorium
Liczba godzin: 1
Prowadzący: mgr inż. Katrzyna Karpienko
Prowadzony na:
Stopień: 1 (inż.) - Elektronika - sem. 6

 

Materiały dla studentów