Nazwa przedmiotu: Technika laserowa
Typ przedmiotu: kierunkowy
Katedra/sekcja: Katedra Metrologii i Optoelektroniki
wykład
Liczba godzin: 1
Prowadzący: dr hab. inż. Jerzy Pluciński, prof. nadzw. PG
Prowadzony na:
Stopień: 1 (inż.) - Elektronika i Telekomunikacja - sem. 6
laboratorium
Liczba godzin: 1
Prowadzący: mgr inż. Mateusz Ficek; mgr inż. Maciej Wróbel
Prowadzony na:
Stopień: 1 (inż.) - Elektronika i Telekomunikacja - sem. 6

 

Materiały dla studentów