Nazwa przedmiotu: Urządzenia i systemy optoelektroniczne
Typ przedmiotu: specjalnościowy (podstawowa)
Katedra/sekcja: Katedra Metrologii i Optoelektroniki
wykład
Liczba godzin: 1
Prowadzący: dr inż. Paweł Wierzba
Prowadzony na:
Stopień: 2 (mgr) - Optoelektronika - sem. 2
seminarium
Liczba godzin: 1
Prowadzący: dr hab. inż. Małgorzata Jędrzejewska-Szczerska
Prowadzony na:
Stopień: 2 (mgr) - Optoelektronika - sem. 3

 

Materiały dla studentów