Aktualnie w Katedrze Systemów Automatyki realizowane sa następujące projekty:

Nazwa programu

Działanie/rodzaj Tytuł projektu Kierownik projektu Instytucja finansująca Projekt partnerski Jednostka realizująca
Projekt badawczy OPUS "Estymacja charakterystyk korelacyjnych i widmowych lokalnie stacjonarnych procesów stochastycznych" Prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki Narodowe Centrum Nauki NIE Katedra Systemów Automatyki

 

W poprzednich latach w Katedrze Systemów Automatyki realizowane były następujące projekty:

Nazwa programu

Tytuł projektu Kierownik projektu Okres realizacji Instytucja finansująca Projekt partnerski Jednostka realizująca
Programu "Uniwersytet Młodych Wynalazców" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Wizyjny monitoring zakwitów sinicowych za pomoca drona" dr inż. Stanisław Raczyński 2014 - 2015 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego NIE Katedra Systemów Automatyki
Projekt badawczy “Usuwanie zakłóceń impulsowych z sygnałów fonicznych”, Prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki 2013 - 2015 Narodowe Centrum Nauki NIE Katedra Systemów Automatyki
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka "Source localisation and navigation using distributed, mobile mocrophone arrays", dr inż. Stanisław Raczyński 2013 - 2015 Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej NIE Katedra Systemów Automatyki
Projekt badawczy “Aktywne tłumienie niestacjonarnych zakłóceń wąskopasmowych” Prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki 2012 - 2015 Narodowe Centrum Nauki NIE Katedra Systemów Automatyki
Projekt badawczy  „Opracowanie adaptacyjnego algorytmu sterowania autorskim aparatem zapobiegającym powstawaniu epizodów bezdechu sennego” dr inż. Stefan Sieklicki, 2011 - 2013 Narodowe Centrum Nauk NIE Katedra Systemów Automatyki
Projekt badawczy “Nowe podejście do aktywnego tłumienia szumu i drgań” Prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki 2010 - 2012 Fundację na Rzecz Nauki Polskiej NIE Katedra Systemów Automatyki
Projekt badawczy “Systemy aktywnego tłumienia hałasu i drgań”, Prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki 2009 - 2012 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju NIE Katedra Systemów Automatyki
Projekt badawczy “Samooptymalizujące adaptacyjne metody aktywnego tłumienia zakłóceń wąskopasmowych” Prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki 2009 - 2011 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego NIE Katedra Systemów Automatyki
Projekt badawczy “Analiza i optymalizacja algorytmów identyfikacji procesów o charakterystykach zmieniających się w sposób pseudookresowy” Prof. dr hab. inż. Maciej Niedźwiecki 2006 - 2008 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego NIE Katedra Systemów Automatyki
Projekt badawczy “Inteligentny asystent niewidomego” dr inż. R. Kowalik 2005 - 2007 Ministerstwo Nauki i Informatyzacj NIE