Światowe finały Odyssei Umysłu 2014

Światowe Finały Odyssei Umysłu odbyły się 28-31 maja w miejscowości Ames, na terenie Uniwersytetu Stanowego Iowa (Iowa, USA). W finałach wzięło udział w sumie ponad 800 drużyn (wraz z trenerami i opiekunami było to blisko 10 000 osób z całego œświata). W konkursie wyróżnione były 4 kategorie wiekowe. W finałach tych z wydziału ETI PG (koło SafeIDEA/KSDiR) wzięły udział 2 grupy studentów.

I. Drużyna I, problem 2 "Not-so hounted house"
   - oryginalne przedstawienie zawierające 4 techniczne efekty specjalne. Efekty oceniano pod kątem oryginalnośœci i podejśœcia inżynieryjnego. Drużyna ta zdobyła I miejsce w swojej kategorii.

II. Drużyna II*, problem 4 "A stackable structure"
   - oryginalne konstrukcja z drewna balsa, która utrzymała ~115 kg (najlepszy wynik w historii polskich grup), 6 miejsce na tegorocznych finałach œświatowych.

Podsumowanie w kategorii narodów: 1. Polska, 2. Kentacky, 3. Shanghai, ...
Ogólnie 19 polskich zespołów uzyskało 18 wyróżnień (4 x I miejsce, 2 x II miejsce, 12 innych/III-VI).

 

Składy drużyn:

 

Drużyna I:

Rafał Gajewski
Zuzanna Opyd
Weronika Ważna
Karolina Drobotowicz
Wiktor Szulfer
Justyna Przybylska
Łukasz Ruczyński
Aleksandra Najda opiekun

 

Drużyna II:

Hanna Kotas
Mateusz Piwowarski
Adam Zakrzewski
Tomasz Kamiński
Bartłomiej Tański
Tomasz Merta opiekun