Tematy dyplomów inżynierskich 2018

Tematy Dyplomów

Inżynierskich

 

Katedry

Systemów Decyzyjnych

I Robotyki

 

2018/19

 

zamieszczone są na stronie katedralnej

https://eti.pg.edu.pl/katedra-systemow-decyzyjnych-i-robotyki/aktualne-dokumenty

 

Wersja papierowa znajduje się w sekretariacie katedry, gdzie należy zarejestrować wybór tematu.

 

W sekretariacie macierzystej katedry zgłosić należy również przypadek wyboru tematu gdzie indziej.