Tematy dyplomów magisterskich 2021

Tematy dyplomów magisterskich Katedry Systemów Decyzyjnych i Robotyki 2019/2020 zamieszczone są na stronie katedralnej:

https://eti.pg.edu.pl/katedra-systemow-decyzyjnych-i-robotyki/aktualne-dokumenty

Wersja papierowa znajduje się w sekretariacie katedry, gdzie należy zarejestrować wybór tematu.

W sekretariacie macierzystej katedry zgłosić należy również przypadek wyboru tematu gdzie indziej.

Galeria zdjęć