Pierwsza Nagroda w konkursie Ministra Obrony Narodowej  na
Najlepszą Rozprawę Doktorską z Zakresu Technologii, Technik i Inżynierii Kosmicznej i Satelitarnej oraz Systemów Autonomicznych,
(kat. IV–DOKTORATY, Warszawa 16.12.2020)  za:

           „Antropoidalny model inteligentnego systemu decyzyjnego dla jednostek autonomicznych”
doktorat Michała Czubenko zrealizowany pod kierownictwem profesora Zdzisława Kowalczuka z Politechniki Gdańskiej.

           Dodatkowe informacje na stronie ministerstwa https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/konkurs-kosmos-autonomia