pracownicy naukowo-dydaktyczni

prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk
Kierownik katedry
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 545
2017
dr hab. inż. Wojciech Jędruch
Profesor uczelni
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 520
(58) 347 20 03
dr hab. inż. Tomasz Stefański
Profesor uczelni
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 336
(58) 348 63 23
dr inż. Tomasz Białaszewski
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 205
(58) 347 14 57
dr inż. Mariusz Domżalski
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 205
(58) 347 14 57
dr inż. Henryk Kormański
Zastępca kier. katedry
dr inż. Janusz Kozłowski
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 453
(58) 347 22 89
dr inż. Krystyna Rudzińska-Kormańska
Adiunkt
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 548
(58) 347 11 55
dr inż. Michał Czubenko
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 210
(58) 347 17 60
mgr inż. Marek Grzegorek
Asystent
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 210
mgr inż. Karol Szymański
Asystent
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 210
(58) 347 17 60
dr inż. Marek Tatara
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 453
(58) 347 16 68
dr inż. Jakub Wszołek
Adiunkt
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 210
(58) 347 17 60
mgr inż. Jan Glinko
Asystent
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 128
mgr inż. Marlena Gruba
Asystent
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 128
mgr inż. Robert Drozd
Asystent
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 128

pracownicy inżynieryjno-techniczni

Robert Jaworski
Samodzielny referent techniczny

pracownicy administracyjni