Katedra prowadzi zajęcia obejmujące zagadnienia m.in.

 • modelowania, identyfikacji i diagnostyki procesów
 • systemów sterowania
 • sztucznej inteligencji
 • optymalizacji z wykorzystaniem metod obliczeniowych, algorytmów genetycznych, itd.
 • zastosowania systemów wizyjnych w robotyce
 • systemów wspierania decyzji.

Katedra współuczestniczy w kształceniu na kierunku Automatyki i Robotyki w specjalności Systemy Decyzyjne i Robotyka.

Zajęcia dydaktyczne prowadzone się w laboratoriach m.in.:

 • Komputerowych Systemów Automatyki
 • Programowalnych Sterowników Logicznych
 • Robotów Mobilnych
 • Sterowania Analogowego
 • Techniki Cyfrowej.

W przygotowaniu są laboratoria Integracji Systemów Automatyki oraz Inteligentnych Robotów Mobilnych.

Prezentacja profilu Systemy Decyzyjne i Robotyka