Seminaria katedralne organizowane są na bieżąco i dotyczą prowadzonych aktualnie badań, projektów, a zwłaszcza tematyki prac doktorskich.