Studia magisterskie

Profil programu

Głównym celem studiów jest zdobycie wiedzy teoretycznej i poszerzenie praktycznego doświadczenia w zakresie projektowania i analizy analogowych i cyfrowych układów sterowania, zdobycie umiejętności wykorzystywania i wdrażania nowoczesnych technik sterowania komputerowego, takich jak sterowanie adaptacyjne, sterowanie odporne, sterowanie rozmyte i sterowanie optymalne, czy optymalizacja procesów oraz elementy makroekonomii. 

Podstawowe umiejętności

Absolwent po zakończeniu studiów będzie posiadał:

  • umiejętność projektowania, analizy i wdrażania nowoczesnych systemów sterowania i robotyki, jak również monitorowania i diagnostyki,
  • umiejętność samodzielnego rozwiązywania nowych problemów sterowania,
  • umiejętność stosowania nowych rozwiązań technologicznych oraz metod optymalizacji i podejmowania decyzji. 

Perspektywy zawodowe

Absolwenci są przygotowani do zatrudnienia w przemyśle w charakterze głównych automatyków, członków zespołów badawczo-rozwojowych, projektantów systemów zarządzania i ekonomii, menedżerów albo przedsiębiorców. W naturalny sposób są również dobrymi kandydatami na studia trzeciego stopnia (doktoranckie). 

Aktualna/nowa struktura studiowania ZFK-MBOT

  1. kierunek
  2. specjalność
  3. minibloki
  4. Przejście pomiędzy semestrami: flowchart
  5. Dodatkowe informacje o wyborze minibloków/przedmiotów