Na wydziale ETI na kierunku Automatyka i Robotyka nie są prowadzone studia podyplomowe.