Specjalność uzupełniająca Systemy wbudowane

SYSTEMY WBUDOWANE

Rok 2018/2019

Architektura systemów wbudowanych, termin podstawowy - wyniki (26.06.2019)

Programowanie systemów wbudowanych: wyniki kolokwium z 27.06.2019 r.

Projekt PSW

Zajęcia projektowe PSW (sala 743 EA):

wtorek, 11.06, godz. 9:15 - 12:00

środa, 12.06, godz. 11:15 - 13:00

czwartek, 13.06, godz. 8:30 - 13:00

piątek, 14.06, godz. 10:00 - 14:00

PSW_projekt_dodatek.pdf

Laboratorium ASW

Oceny:

oceny_ASWlab_poniedzialek.pdf

oceny_ASWlab_wtorek.pdf

oceny_ASWlab_sroda.pdf

oceny_ASWlab_czwartek.pdf

Instrukcje:

Ćwiczenie 1: ASW2019_Lab1.docx (ver.3)

Ćwiczenie 2: ASW2019_Lab2_v2.docx , ASW2019_Lab2_v2.odt

Ćwiczenie 3: Architektura Systemow Wbudowanych Lab06.pdf

Ćwiczenie 4: ASW2019_Lab3_v2.docx

Ćwiczenie 5: ASW2019_Lab4_v2.docx

Ćwiczenie 6: ASW2019_Lab5_v3.docx

Ćwiczenie 7: ASW2019_Lab6_v2.docx

Ćwiczenie 10: Laboratorium_ASW_Procesor_sygnalowy.pdf

 

Program Systemów wbudowanych opracował zespół między-katedralny/-kierunkowy  KSEM + KMiO + KASK, przy współpracy z firmą Intel Technology Poland.

Dodatkowych informacji udziela dr inż. Iwona Kochańska (WETI, pokój EA 745, iwokocha@pg.gda.pl)
 

REKRUTACJA

Rekrutacja na specjalność Systemy wbudowane polega na złożeniu w Dziekanacie WETI pisemnej prośby do Prodziekana ds. organizacji studiów o zmianę przedmiotów specjalności uzupełniającej na przedmioty specjalności Systemy wbudowane.

Prośbę taką należy złożyć po ogłoszeniu wyników rekrutacji na studia II stopnia, w terminie składania odwołań.

 

Prezentacja specjalności

Materiały dydaktyczne 

Karta przedmiotu Architektura systemów wbudowanych

Karta przedmiotu Programowanie systemów wbudowanych

Karta przedmiotu Inżynieria wytwarzania systemów wbudowanych

Karta przedmiotu Techniki rozbudowy systemów wbudowanych

 

Rok 2017/2018

Osoby, które nie zaliczyły IWSW, proszone są o zgloszenie się do nauczyciela prowadzącego przedmiot najpóźniej w piątek 8 lutego 2019r.

Po tym terminie nie będzie możliwości napisania kolokwium poprawkowego.

 

IWSW - WYNIKI KOLOKWIUM 7.12.2018

Wyniki_kolokwium_20181207.pdf

 

PROJEKT PSW

 

Dodatek: PSW_projekt_dodatek2018.pdf

LABORATORIUM ASW

Instrukcja do ćwiczenia nr 1: ASW2018_Lab1.docx

Instrukcja do ćwiczenia nr 2: ASW2018_Lab2.docx

Instrukcja do ćwiczenia nr 3: ASW2018_Lab3.docx

Instrukcja do ćwiczenia nr 4: ASW2018_Lab4.docx

Instrukcja do ćwiczenia nr 4: ASW2018_Lab5.docx

http://www.mouser.com/catalog/specsheets/Seeed_101020015.pdf

KOŁO NAUKOWE SYSTEM

...

 

Rok akademicki 2017/2018 

Laboratorium ASW

Instrukcja do ćwiczenia nr 10:

Laboratorium ASW Procesor sygnalowy 2017.06.02.pdf

Instrukcja do ćwiczenia nr 6 (8 z kolei):

ASW_LAB6.odt

ASW_LAB7v2017.odt

Grupy laboratoryjne ASW

 

Architektura Systemów Wbudowanych - główne zagadnienia omawiane na wykładzie

 

 

1. Podstawowe pojęcia dotyczące budowy systemów wbudowanych (architektura, interfejsy, moduły obliczeniowe).

 

2. Systemy wieloprocesowe – architektura, magistrale

 

3. Systemy wielokomputerowe – architektura, magistrale, zasady wymiany informacji

 

4. Metody minimalizacji poboru mocy (zużycia energii)

 

5. Techniki zabezpieczania oprogramowania

 

6. Metodologie badania wydajności systemu

 

7. Chmura obliczeniowa: elementy, zalety, rodzaje usług

 

 

 

Programowanie Systemów Wbudowanych - główne zagadnienia omawiane na wykładzie

 

1. Standard POSIX

 

2. Jądro i jego otoczenie w systemach operacyjnych RT/systemach wbudowanych

 

3. Manager procesów.

 

4. Algorytmy szeregowania wątków

 

5. Metody synchronizacji wątków

 

6. Komunikacja międzyprocesowa

 

7. Koncepcje obsługi przerwań sprzętowych

 

8. System plików

 

9. Elementy wbudowanego OS Linux

 

10. Co to jest toolchain? Elementy. Rodzaje.

 

11. Organizacja katalogów w głównym systemie plików OS Linux

 

12. Rodzaje sterowników w OS Linux

 

13. Fazy uruchamiania systemu operacyjnego (Linux)

 

14. Zarządzanie pamięcią w systemach wbudowanych: organizacja pamięci w OS Linux, pamięć wirtualna, narzędzia do sprawdzania wolnej/zajętej pamięci wirtualnej/fizycznej.

 

PROJEKT

 

LABORATORIUM

 

Listy studentów przypisanych do terminów laboratorium: 

Instrukcja do ćwiczenia 9 i 10: 

ASW_Lab_9_i_10.pdf

Zalacznik_do_instrukcji_9_i_10pdf