Nowe Ciało Doradcze w POLSA

 Polska Agencja Kosmiczna (POLSA), z siedzibą w Gdańsku, ogłosiła nabór do nowego ciała doradczego - Rady Studentów przy Prezesie Polskiej Agencji Kosmicznej.

Wystarczy spełnić jedno z wymagań:

  • doświadczenie w branży kosmicznej lub powiązanej dziedzinie (studia, praca, praktyka, staż),
  • autorstwo prac naukowych (artykułów) lub wystąpienia konferencyjne we wspomnianym obszarze,
  • członkostwo w Kole Naukowym.

Nabór będzie prowadzony co roku, docelowo ok. 30 członków. Każdego roku wymiana 1/5 składu. Szczegóły w podanym linku i załącznikach na stronie.

 Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 POLSA zachęca również studentów do odbycia staży i szkoleń w ramach Agencji.

Szczegóły w linkach: "Staże i szkolenia" oraz "Staże i praktyki".