Nowy kierunek studiów II stopnia

  • Technologie Kosmiczne i Satelitarne to nowy międzyuczelniany kierunek studiów II stopnia uruchamiany w ramach współpracy trzech trójmiejskich uczelni: Politechniki Gdańskiej, Akademii Morskiej w Gdyni oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

    Więcej informacji znajdziesz tutaj.