Programowanie Obiektowe

  • Informacja dla studentów kierunku INFORMATYKA:
    Kolokwium poprawkowe z przedmiotu Programowanie obiektowe odbędzie się w dniu 14 września 2016 (środa) o godz. 13:00 w Aud. Kowalskiego.