TECHNOLOGIE KOSMICZNE I SATELITARNE - SPOTKANIE INFORMACYJNE

We wtorek, 4 lutego 2020 r. o godzinie 16:15 w Audytorium nr 2 Budynku A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej odbędzie się spotkanie informacyjne poświęcone IV edycji międzyuczelnianych studiów magisterskich Technologie Kosmiczne i Satelitarne.

Tematem spotkania będzie prezentacja specjalności prowadzonych na kierunku TKiS:

  • specjalności prowadzonej przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, dotyczącej zastosowań technologii informatycznych w inżynierii kosmicznej,
  • specjalności prowadzonej przez Wydział Mechaniczny, dotyczącej zastosowań mechaniki i mechatroniki w branży kosmicznej
  • a także informacja o możliwościach oferowanych studentom przez European Space Agency Academy i prezentacja studenckich projektów o tematyce kosmicznej.

Ponadto przewidziano zwiedzanie laboratoriów, w których będą się odbywać zajęcia:

  • laboratorium obliczeń wielkoskalowych Big Data w Centrum Informatycznym TASK,
  • geoinformatycznego laboratorium teledetekcji oraz nawigacji satelitarnej GNSS, w tym naziemnej stacji bezpośredniego odbioru zobrazowań satelitarnych HRPT-NOAA/MetOp oraz prezentacja drona przeznaczonego do prowadzenia pomiarów fotogrametrycznych i lidarowych.”