Zaproszenie na seminarium

Katedra Systemów Geoinformatycznych zaprasza na seminarium, które wygłosi dr hab. inż. Marcin Kulawiak, prof. uczelni.
Wystąpienie dotyczyć będzie oceny jednostki naukowej i jej pracowników w kontekście nowych zasad parametryzacji.
Seminarium odbędzie się w poniedziałek, 14 października 2019 r., o godz. 09:20 w sali EA 736.

Załączone pliki