Koło Naukowe Systemów Mobilnych i Satelitarnych

Celem Koła jest:

  • rozwijanie życia naukowego na Wydziale ETI;
  • poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu systemów mobilnych i satelitarnych, systemów informacji przestrzennej, a także konstrukcji, projektowania oraz konserwacji sprzętu informatycznego;
  • promocja nauki oraz Wydziału ETI.

Koło realizuje cele poprzez:

  • prowadzenie badań naukowych;
  • organizację spotkań naukowych, warsztatów i konferencji;
  • udział w konferencjach naukowych i naukowo-technicznych, konkursach i zawodach studenckich oraz imprezach promujących naukę.

Wydział ETI PG, Katedra Systemów Geoinformatycznych
Przewodniczący: Szymon Szulkowski
Zastępca: Dawid Paluszkiewicz
Skarbnik: Wojciech Dymel
Opiekun: Dr inż. Przemysław Falkowski-Gilski
E-mail: kolonaukowesms@gmail.com