Plan zajęć

Na stronie http://student.eti.pg.gda.pl/ dostępny jest rozkład zajęć na semetr zimowy roku akademickigo 2014/2015.

Ewentulane zmiany można zgłaszać w pok. EA 02 w dnaich 30.09.2014 - 10.102014 po ich wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącym zajęcia.