Programowanie obiektowe

Informacja dla studentów kierunku INFORMATYKA:

Kolokwium poprawkowe z przedmiotu Programowanie obiektowe odbędzie się w dniu 22 września 2014 o godz.14:00.

Studenci proszeni są o stawienie się u prof. M. Moszyńskiego do pok. EA 742.