Programowanie Obiektowe

Informacja dla studentów kierunku INFORMATYKA:
Kolokwium poprawkowe z przedmiotu Programowanie obiektowe odbędzie się w dniu 14 września 2016 (środa) o godz. 13:00 w Aud. Kowalskiego.