Spotkanie Koła Naukowego SMS

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Koła Naukowego Systemów Mobilnych i Satelitarnych, które odbędzie się we wtorek 4 grudnia w sali NE Aud 2 (audytorium na parterze w lewym skrzydle budynku WETI B - budynek nr 42) o godz. 16:00.
W planach 2 wystąpienia, dot. m.in. działalności badawczo-rozwojowej dwóch członków Koła, a także działalności w samorządzie akademickim na poziomie lokalnym (WRS ETI) oraz centralnym (SSPG) Uczelni.
W pozostałym czasie omówimy nadchodzące wydarzenia, konkursy oraz inne sprawy bieżące.
Spotkanie otwarte dla obecnych członków KN SMS oraz wszystkich osób zainteresowanych.