Technologie Kosmiczne i Satelitarne - Spotkanie informacyjne

Szanowni koledzy studenci!
Kandydaci na magistrów inżynierów informatyków i mechatroników w sektorze kosmicznym

Informujemy, że ze względu na wybrany przez nas niedogodny dla niektórych z Was termin spotkania informacyjnego dotyczącego III edycji kierunku studiów magisterskich Technologie kosmiczne i satelitarne (TKiS), frekwencja na nim była niewielka i w takim kontekście spotkanie odbyło się w skróconej formie.

W związku z tym zdecydowaliśmy się zorganizować DRUGIE SPOTKANIE INFORMACYJNE  – które odbędzie się w czwartek 7 lutego 2019 r. o godz. 16:30 w Audytorium nr 2 w nowym budynku Wydziału ETI Politechniki Gdańskiej.

Przedmiotem spotkania będzie przede wszystkim prezentacja specjalności prowadzonych na kierunku TKiS na Politechnice Gdańskiej, w szczególności:

  • specjalności prowadzonej przez Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, dotyczącej zastosowań technologii informatycznych w inżynierii kosmicznej
  • specjalności prowadzonej przez Wydział Mechaniczny, dotyczącej zastosowań mechaniki i mechatroniki w branży kosmicznej

 

Ponadto przewidziano zwiedzanie laboratoriów, w których m. in. będą się odbywać zajęcia:

  • laboratorium obliczeń wielkoskalowych Big Data w Centrum Informatycznym TASK
  • laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej z jaskinią rzeczywistości wirtualnej BigCAVE
  • laboratorium geoinformatycznego teledetekcji oraz nawigacji satelitarnej GNSS, w tym naziemnej stacji bezpośredniego odbioru zobrazowań satelitarnych HRPT-NOAA/MetOp

 

O kierunku studiów Technologie kosmiczne i satelitarne możesz przeczytać tutaj.