Techologie Kosmiczne i Satelitarne 2019

Technologie Kosmiczne i Satelitarne - to już III edycja międzyuczelnianego kierunku studiów II stopnia prowadzonego w ramach współpracy trzech trójmiejskich uczelni: Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.