Godziny konsultacji obowiązują jedynie w dni, w które odbywają się zajęcia dydaktyczne, a także podczas obu sesji.
Godziny konsultacji nie obowiązują podczas dni określonych w kalendarzu roku akademickiego jako wakacje.

Wykaz godzin konsultacji pracowników Katedry Systemów Geoinformatycznych

w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020

Pracownik

Godziny konsultacji

Uwagi

dr Tomasz BEREZOWSKI

wt. 11:00 - 13:00

EA 738

mgr Tomasz BIELIŃSKI

śr. 14:15 - 15:00
pt. 15:15 - 16:00

EA 738

dr Krzysztof BIKONIS

pt. 09:15 - 11:00

EA 610

dr Andrzej CHYBICKI

wt. 14:15 - 16:00

EA 738

dr Jerzy DEMKOWICZ

pn. 10:30 - 12:30

EA 610

mgr Krzysztof DRYPCZEWSKI

pn. 10:15 - 11:00

EA 329

dr Przemysław FALKOWSKI-GILSKI

pn. 11:00 - 13:00

EA 645

mgr Tomasz IDZI

pn. 15:00 - 17:00

EA 329

dr hab. Marcin KULAWIAK

pn. 10:30 - 12:00

EA 645

dr Marek KULAWIAK

pn. 10:15 - 12:00

EA 645

dr hab. Zbigniew ŁUBNIEWSKI

wt. 14:00 - 16:00

EA 644

dr hab. Marek MOSZYŃSKI

pn. 16:00 - 17:00
wt. 09:15 - 10:00

EA 742

dr Paweł SOSNOWSKI

pt. 10:00 - 12:00

EA 451

prof. Andrzej STEPNOWSKI

pn. 13:15 - 14:00

EA 746