Godziny konsultacji obowiązują jedynie w dni, w które odbywają się zajęcia dydaktyczne, a także podczas obu sesji.
Godziny konsultacji nie obowiązują podczas dni określonych w kalendarzu roku akademickiego jako wakacje.

Wykaz godzin konsultacji pracowników Katedry Systemów Geoinformatycznych

w semestrze letnim roku akademickiego 2016/2017

Pracownik

Godziny konsultacji

Uwagi

dr Tomasz BEREZOWSKI

 

EA 738

mgr Tomasz BIELIŃSKI

śr. 10:15 - 11:00
czw. 08:15 - 09:00

EA 645

dr Krzysztof BIKONIS

czw. 10:15 - 12:00

EA 610

dr Krzysztof BRUNIECKI

pn. 13:15 - 15:00

EA 738

dr Andrzej CHYBICKI

pn. 14:15 - 16:00

EA 738

dr Jerzy DEMKOWICZ

pn. 10:30 - 12:30

EA 610

mgr Krzysztof DRYPCZEWSKI

pn. 11:15 - 13:00

EA 329

dr Marcin KULAWIAK

pn. 10:30 - 12:00

EA 645

mgr Marek KULAWIAK

pn. 10:30 - 12:00

EA 645

dr hab. Zbigniew ŁUBNIEWSKI

pn. 14:15 - 16:00

EA 644

mgr Łukasz MARKIEWICZ

wt. 11:15 - 13:00

EA 329

prof. Marek MOSZYŃSKI

pn. 11:15 - 12:00
wt. 09:15 - 10:00

EA 742

dr August RAMS

pn. 14:15 - 15:00
wt. 10:15 - 11:00

EA 451

prof. Andrzej STEPNOWSKI

 

EA 746