Wzory dokumentów dyplomowych dostępne są na stronach Dziekanatu Wydziału ETI.

Prace Dyplomowe Magisterskie

 

Edycja: 2020/2021

Lista propozycji tematów prac dyplomowych magisterskich dla kierunku Informatyka 2020

Tematy prac dyplomowych magisterskich dla kierunku Informatyka 2020

Lista propozycji tematów prac dyplomowych magisterskich dla kierunku Technologie Kosmiczne i Satelitarne 2020

Tematy prac dyplomowych magisterskich dla kierunku Technologie Kosmiczne i Satelitarne 2020

 

Edycja: 2019/2020

Lista propozycji tematów prac dyplomowych magisterskich dla kierunku Informatyka 2019 - w języku polskim

Lista propozycji tematów prac dyplomowych magisterskich dla kierunku Informatyka 2019 - in English

Tematy prac dyplomowych magisterskich dla kierunku Informatyka 2019 - w języku polskim

Tematy prac dyplomowych magisterskich dla kierunku Informatyka 2019 - in English

Lista propozycji tematów prac dyplomowych magisterskich dla kierunku Technologie Kosmiczne i Satelitarne 2019 - w języku polskim

Tematy prac dyplomowych magisterskich dla kierunku Technologie Kosmiczne i Satelitarne 2019 - w języku polskim

 

Edycja: 2018/2019

Lista propozycji tematów prac dyplomowych magisterskich dla kierunku Informatyka - 2018

Tematy prac dyplomowych magisterskich dla kierunku Informatyka - 2018 - w języku polskim

Tematy prac dyplomowych magisterskich dla kierunku Informatyka - 2018 - in English

Lista propozycji tematów prac dyplomowych magisterskich dla kierunku Technologie Kosmiczne i Satelitarne - 2018

Tematy prac dyplomowych magisterskich dla kierunku Technologie Kosmiczne i Satelitarne - 2018

 

Prace/Projekty Dyplomowe Inżynierskie

 

Edycja: 2020/2021

Lista projektów dyplomowych inzynierskich - 2020

Tematy projektów dyplomowych inżynierskich (opis) - 2020

 

Edycja: 2019/2020

Lista projektów dyplomowych inzynierskich - 2019

Tematy projektów dyplomowych inżynierskich (opis) - 2019

 

Edycja: 2018/2019

Lista projektów dyplomowych inżynierskich - 2018

Tematy projektów dyplomowych inżynierskich (opis) - 2018

Propozycje tematów prac dyplomowych z poprzednich edycji dostępne są tutaj.