Propozycje tematów prac dyplomowych z poprzednich edycji dostępne są tutaj.