Nauczyciele akademiccy

dr hab. inż. Marek Moszyński
Kierownik katedry
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 744
(58) 348 61 41
prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski
Profesor zwyczajny
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 746
(58) 347 25 25
dr inż. Andrzej Chybicki
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 738
(58) 347 13 26
dr inż. Tomasz Berezowski
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 738
58 347 1854
mgr inż. Tomasz Bieliński
Asystent
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 738
58 347 28 85
dr inż. Krzysztof Bikonis
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 610
58 347 25 95
dr inż. Krzysztof Bruniecki
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 738
583472885
dr inż. Jerzy Demkowicz
Adiunkt
0583472595
mgr inż. Krzysztof Drypczewski
Asystent
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 329
58 347 18 11
dr inż. Przemysław Falkowski-Gilski
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 645
(58) 347 21 78
mgr inż. Tomasz Idzi
Wykładowca
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 329
dr hab. inż. Marcin Kulawiak
Profesor nadzwyczajny
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 645
(58) 347 17 28
mgr inż. Marek Kulawiak
Asystent
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 645
58 347 17 28
dr hab. inż. Zbigniew Łubniewski
Profesor nadzwyczajny
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 644
(58) 347 14 97

Pozostali

mgr Anna Bikonis
Starszy specjalista
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 746
(58) 347 29 39
mgr inż. Andrzej Partyka
Starszy specjalista naukowo-techniczny
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 451
(58) 347 29 65