Nauczyciele akademiccy

dr hab. inż. Marek Moszyński
Kierownik katedry, Profesor nadzwyczajny
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 742
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 744
prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski
Profesor zwyczajny
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 746
dr inż. Andrzej Chybicki
Zastępca kier. katedry, Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 738
dr inż. Tomasz Berezowski
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 738
mgr inż. Tomasz Bieliński
Asystent
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 645
dr inż. Krzysztof Bikonis
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 610
dr inż. Krzysztof Bruniecki
Adiunkt, Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 738
dr inż. Jerzy Demkowicz
Adiunkt
mgr inż. Krzysztof Drypczewski
Asystent, Informatyk

Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 329
dr inż. Marcin Kulawiak
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 645
mgr inż. Marek Kulawiak
Asystent
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 645
dr hab. inż. Zbigniew Łubniewski
Profesor nadzwyczajny
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 738 A
mgr inż. Łukasz Markiewicz
Wykładowca
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 329
dr inż. August Rams
Starszy wykładowca
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 451

Pozostali

mgr Anna Bikonis
Starszy specjalista
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 744
mgr inż. Andrzej Partyka
Starszy specjalista naukowo-techniczny
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 451

Doktoranci

Liczba pozycji: 16

Wyświetlanie 19 rezultatów.
z 1