Nauczyciele akademiccy

dr hab. inż. Marek Moszyński
Kierownik katedry
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 744
(58) 348 61 41
prof. dr hab. inż. Andrzej Stepnowski
Profesor zwyczajny
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 746
(58) 347 25 25
dr inż. Andrzej Chybicki
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 738
(58) 347 13 26
dr inż. Tomasz Berezowski
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 738
58 347 1854
mgr inż. Tomasz Bieliński
Asystent
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 645
58 347 21 78
dr inż. Krzysztof Bikonis
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 610
58 347 25 95
dr inż. Krzysztof Bruniecki
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 738
583472885
dr inż. Jerzy Demkowicz
Adiunkt
0583472595
mgr inż. Krzysztof Drypczewski
Asystent
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 329
58 347 18 11
dr inż. Przemysław Falkowski-Gilski
Asystent ze stop. nauk. doktora
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 645
(58) 347 21 78
dr inż. Marcin Kulawiak
Adiunkt
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 645
58 347 17 28
mgr inż. Marek Kulawiak
Asystent
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 645
58 347 17 28
dr hab. inż. Zbigniew Łubniewski
Profesor nadzwyczajny
Gmach Elektroniki Telekomunikacji i Informatyki pokój 738 A
(58) 347 14 97
dr inż. August Rams
Starszy wykładowca
Budynek A Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, EA 451
(58) 347 29 65

Pozostali