Katedra Systemów Geionformatycznych oferuje atrakcyjną specjalność dydaktyczną „Technologie geoinformatyczne i mobilne” dla studentów, którzy chcą zdobyć wiedzę zarówno z zakresu nowoczesnych technologii i narzędzi informatycznych, jak również z zagadnień specjalistycznych. Program nauczania przystosowany jest do zapotrzebowania rynku pracy na specjalistów w dwóch podstawowych nurtach: systemów informacji przestrzennej (systemy zarządzania informacją przestrzenną, w tym sieciowe, bazy danych przestrzennych, mapy cyfrowe, systemy nawigacji satelitarnej) oraz technologii mobilnych (zaawansowane programowanie urządzeń mobilnych, w tym współpraca z różnymi protokołami sieciowymi i programowanie aplikacji internetowych, zastosowania urządzeń mobilnych, w tym geoinformatyczne oraz multimedialne). Aby sprostać wymaganiom rynku, Katedra na bieżąco aktualizuje program kształcenia, a także wyposażenie sprzętowe laboratoriów. W zakresie technologii mobilnych wykorzystywane są różne obecne aktualnie na rynku systemy: iOS, Windows Phone 7/8, Android, a także technologie XNA, SilverLight i inne. Dzięki temu nasi absolwenci są dobrze przygotowanymi, poszukiwanymi na rynku specjalistami mogącymi sprostać wymaganiom nawet najbardziej wymagających pracodawców.

Możliwości zatrudnienia absolwentów specjalności „Technologie geoinformatyczne i mobilne” stale poszerzają się, ponieważ zastosowania systemów geoinformatycznych oraz mobilnych i wbudowanych stają się coraz szersze i bardziej powszechne. Zwiększa się liczba instytucji i firm zajmujących się wytwarzaniem i użytkowaniem oprogramowania w tych dziedzinach oraz pokrewnych. Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie w renomowanych firmach współpracujących z Katedrą, zarówno krajowych (FancyFon, Intel, Boeing-Jeppesen, Petrobaltic, Instytut Morski, WB Electronics, Escort, OPEGIEKA), jak i zagranicznych (Reson, Lufthansa, C-Map Italy, Biosonics, Kongsberg, Thales, Boeing, Dartcom).

Dla najlepszych studentów oferujemy, w czasie studiów, uczestnictwo w europejskich projektach badawczo-rozwojowych realizowanych w Katedrze.

W ramach kursu magisterskich studiów uzupełniających (MSU) Katedra oferuje też specjalność o nazwie „Systemy i technologie mobilne”, gdzie kształceni są przede wszystkim specjaliści z zakresu programowania z użyciem platform mobilnych wyposażonych w systemy iOS, Android, Windows Phone 7/8 oraz innych powszechnie stosowanych rozwiązań w tej dziedzinie.

Katedra ma też duży udział w prowadzeniu międzyuczelnianego kierunku studiów Technologie Kosmiczne i Satelitarne. Więcej informacji znajdziesz tutaj.