Studia I stopnia

Przedmioty podstawowe / kierunkowe

Programowanie obiektowe

sem. 2

INF

System operacyjny MAC OS X i iOS

sem. 4

INF

Systemy wbudowane i mikroprocesory

sem. 4

INF

Projekt dyplomowy inżynierski

sem. 7

INF

Seminarium dyplomowe inżynierskie

sem. 7

INF

Języki programowania obiektowego

sem. 3

INF nst.

Bazy danych

sem. 4

INF nst

Systemy informacji przestrzennej GIS

sem. 5

INF nst.

Wybrane aplikacje systemów geoinformacyjnych

sem. 6

INF nst

 

Przedmioty subkierunkowe

Aplikacje systemów wbudowanych

sem. 5

INF - Apl.

Systemy informacji przestrzennej

sem. 5

INF - Apl.

Mobilne systemy operacyjne

sem. 6

INF – Syst.

Zaawansowane architektury komputerów

sem. 6

INF – Syst.

Telemonitoring środowiska i systemy GIS

sem. 6

EiT - TK

 

Przedmioty profilujące

Podstawy kartografii cyfrowej

sem. 7

SGeo

Przetwarzanie danych na platformach mobilnych

sem. 7

SGeo

Systemy nawigacji satelitarnej GPS i Galileo

sem. 7

SGeo

Trójwymiarowa wizualizacja danych przestrzennych

sem. 7

SGeo

 

Studia II stopnia

Przedmioty kierunkowe

Projekt grupowy

sem. 1, 2

INF

Seminarium dyplomowe

sem. 3

INF

Seminarium dyplomowe Mgr I

sem. 3

MSU

 

Przedmioty specjalności podstawowej

Techniki obliczeniowe w systemach geoprzestrzennych

sem. 1

TGiM

Sieciowe technologie mobilne

sem. 2

TGiM

Wykład monograficzny

sem. 2

TGiM

Fotogrametria cyfrowa

sem. 3

TGiM

Tworzenie zaawansowanych aplikacji w środowsiku iOS

sem. 3

TGiM

Technologie mobilne

sem. 3

IKB

Techniki lokalizacji osób i przedmiotów

sem. 3

WM - TBW

Multimedialne technologie mobilne

sem. 3

MSU

Programowanie w technologii Android

sem. 3

MSU

Przetwarzanie i prezentacja danych przestrzennych

sem. 3

MSU

Sieciowe technologie mobilne

sem. 3

MSU

Technologie urządzeń przenośnych

sem. 3

MSU

 

Przedmioty specjalności uzupełniającej

Technologie przetwarzania danych przestrzennych

sem. 1

TGiM

Technologie map cyfrowych

sem. 1

TGiM

Metody klasyfikacji danych geoinformatycznych

sem. 2

TGiM

Mobilne aplikacje multimedialne

sem. 2

TGiM

Przetwarzanie danych w systemach mobilnych

sem. 2

IBm – Inf. w Med.